Ervaringsgroep veilig verbinden

Comfortabel in contact

Voor:

  volwassenen vanaf 20 jaar met onaangename

  ervaringen in sociale relaties

Door:

  Christel Vanderheyden,

  levenscoach en creatieve duizendpoot

  www.sigurgy.be

  Leentje Rymen: Gezinstherapeut klinisch

  orthopedagoog, psychotraumatoloog, ELP

Plaats:

   theaterhuis Mals Vlees, stadswal 14, Beringen

   (naast JAC)

Kostprijs:

  2.5 euro per sessie (min 5 keer) en gratis intakegesprek.

  Deze lage prijs is mogelijk gemaakt door het ELP-subsidieproject vanuit de overheid. Dit kan je vergelijken met het betalen van REMgeld bij de dokter, de rest betaalt het RIZIV.

Inschrijven:

  verplicht minimum 4 dagen op voorhand via

  info@mijntherapeut.be
Data:

  Groep 1: 5 keer tss 19u30 en 21u woensdagavonden

    1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3

  Groep 2: start in september

Doel:

meer comfortabel voelen in contact, een herstel van (zelf)vertrouwen in contact met de ander.


Hoe gaan we te werk?
Na een intakegesprek (gratis) start de groepswerking op, een groep waarin spreken niet altijd moet. We werken voornamelijk non-verbaal en zetten allerlei materialen in tijdens de ervaringsoefeningen. Dit gebeurt afwisselend individueel, in duo of in kleine groepjes. Er is een mogelijke nabespreking in grote groep op het einde.

Het is voor iedereen toegankelijk en in alle vrijheid, niets moet. We vragen je bereidheid om deel te nemen en houden rekening met jouw grenzen.

De groep bestaat uit 4 deelnemers minimum en 14 deelnemers maximum. Het is een half gesloten groep. Dit betekent dat er vaste instapmomenten zijn (na 5 keer) voor nieuwe deelnemers. Deelnemers die starten doen minimum 5 keer mee, eventuele verderzettingwordt individueel besproken.