EXPERTISE

Ik richt me tot:

  • Gezinnen, over generaties heen
  • Partners in allerlei vormen
  • Kinderen en jongeren
  • Volwassenen met een individuele vraag


Je kan bij mij terecht rond volgende topics:


Extra expertise ontwikkelde ik rond pleegzorg/adoptie, ASS/autisme, doofheid en slechthorendheid,  ...

Elke schipper weet dat je op open oceaan door slechts enkele graden bij te sturen in een andere haven kan uitkomen.

Vormingen en workshops kunnen op maat voorzien worden rond bovenstaande thema’s, maar ook rond: omgaan met automutilatie, zelfdoding, feedbackvaardigheden, …


Voor meer info of prijsaanvraag klik hier

© Copyright. All Rights Reserved.