doof, slechthorend, ASS, … handicap

Doven en slechthorenden, ASS, handicap, …


 • Tolk Vlaamse Gebarentaal
 • Gedurende 6 maand geleefd in een dove familie (Bolivia)
 • Deaf Way II, New York (10 daags congres)
 • Samenwerking dove collega’s (Gent, Hasselt, Cochabamba-Bolivia, Lima-Peru, …) en de cliënten met ASS/autisme en/of doofheid/slechthorendheid doorheen vele jaren
 • Postgraduaat autisme en (rand)normale begaafdheid (UCLL, hoorcolleges)
 • Autisme en trauma (diagnostiek en EMDR) KULeuven

 • Sinds 2010 werkzaam te KIDS (onderwijs en MFC voor personen met ASS, doofheid, spraaktaalmoeilijkheden…)
 • Gezinsbegeleidingen sinds 1999 rond thema’s zoals verwerking, opvoedings- en communicatiemoeilijkheden, eigenheid van situatie voor broer of zus van een persoon met een handicap, …
 • Vormingen rond deze thema’s gegeven voor Broeders voor Liefde, Universiteit Gent, KULeuven, KIDS vzw, CVO Gent, VSPW Mechelen, …
 • gezinstherapeute (opleidingcentrum Kern)
 • orthopedagoge met specialisatie emotionele en gedragsmatige problemen (KUL)
 • leiding en kampverantwoordelijke KVG Limburg, Katholieke vereniging gehandicapten (eind jaren 90)