pleegzorg/adoptie

Pleegzorg / Adoptie


  • pleegouder sinds 2015
  • basic trust (vormingstraject en video-interactie-analyses)
  • trauma-therapeute
  • reeds verschillende cliënten met deze achtergrond begeleid
  • lid ontmoetingsgroep en praatcafés pleegzorglimburg
  • betrokken in discussie fora op vlaams niveau rond nieuw decreet (pleegzorgvlaanderen)
  • gezinstherapeute (opleidingcentrum Kern)
  • orthopedagoge met specialisatie emotionele en gedragsmatige problemen (KUL)
  • master thesis rond thema hechting Katholieke Universiteit Leuven