Trauma

Verwerken psychotrauma


 • BIP, twee jarige opleiding tot psychotraumatoloog aan de VUBrussel.
 • Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. 'Slapende honden? Wakker maken' Arianne Struik level 1&2
 • stabilisatietraining voor complexe PTSS, Joany Spierings
 • EMDR kandidaat practioner, traject voor kinderen, jongeren en volwassenen lopende (integrativa)
 • introductie Somatic Experiencing 
 • het onuitsprekelijk trauma (vroegkinderlijk) door Renee Potgieters Marks
 • Autisme en trauma (diagnostiek en EMDR) KULeuven

 • meerdaags congres 'Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma.' RINO Leuven
 • twee jaar durend traumaproject op KIDS vzw (organiseren en leiden van traumaleesclub, supervisie en coaching, vormingen en workshops rond dit thema, ...)
 • intervisiegroepen: BIP en traumazorg
 • introductie TRE (Tension Release Excercises) en hartcoherentie (dialoogplus, Leuven)
 • gezins- en relatietherapeute
 • masterthesis rond thema hechting
 • pleegouder sinds 2015