Jolien Vrolix
0494 31 56 74

JOLIEN VROLIX


mverbindt@gmail.com

0474/29 82 05


Ik geef muziektherapie aan personen die traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt en aan personen met een beperking.

Tijdens de muziektherapie wordt er een veilige ruimte gecreëerd waarbinnen zowel moeilijkheden en klachten, als sterktes van jou een plaats krijgen.

We gaan samen op zoek naar oplossingen en manieren om deze klachten te kunnen plaatsen en verwerken. Dit doen we door te praten, te musiceren en  te luisteren naar muziek.

Voor info klik op deze link: www.muziekverbindt.be