Rouw op je dak

Rouw op je dak

Voor:

   volwassenen die zich aangesproken voelen

Door:

  Christel Vanderheyden, SOS emoties-coach

  Leentje Rymen: Gezinstherapeut, ELP

Plaats:

   open poortje, Lummen

Kostprijs:

  2.5 euro per sessie, aanwezigheid op alle 3 sessies

  wordt verwacht

Inschrijven:

  verplicht minimum 4 dagen op voorhand via

  info@mijntherapeut.be
Data:

   donderdagen 20, 27 april, 4 mei van 12u30 tot 14u

Afscheid… en toch een band die nooit verbroken wordt. Verlies en dood (van je partner, vriend, kind of kleinkind…) wordt niet echt kleiner met de tijd, we leren er wel beter mee leven. Het is een zoektocht naar het evenwicht tussen enerzijds verder gaan en nieuwe ervaringen opdoen en anderzijds de pijn van het blijvend gemis. En daar willen we je ervaringsgericht mee helpen, in kleine vertrouwde groep.