sociale vaardigheden oefenen met theater 15 plus

Sociale vaardigheden oefenen met theater

Voor:

  kinderen ouder dan 15 jaar die het sociaal wat

  moeilijker hebben

  (ook mensen met autisme welkom)

Door:

  Ingrid Dullens: Auticoach,

  dramatherapeut en theatermaker/artistiek leider

  www.ingriddullens.be

  Leentje Rymen: Gezinstherapeut klinisch

  orthopedagoog, ELP

Plaats:

  theaterzaal Mals Vlees, stadswal 14, Beringen

  
Kostprijs:

  2.5 euro per sessie

  aanwezigheid op alle sessies wordt verwacht
Inschrijven:

  verplicht minimum 4 dagen op voorhand via

   info@mijntherapeut.be
Data: 

  woensdagavond 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12

  om 20u tot 21u30

Wat gaan we doen?


Door middel van drama-oefeningen worden de jongeren wegwijs

gemaakt in de wereld van hun eigen emoties en die van anderen

en dit in relatie tot een altijd veranderende omgeving (waar, wie,

wat). Op het einde van deze sessies hebben de deelnemers zicht

op hoe de omgeving bepalend is en hebben zij handvaten om hierop

te anticiperen en reflecteren, al dan niet met iemand anders.

Thuis kan je als ouder hiermee ook aan de slag!