Expertise

Elke schipper weet dat je op open oceaan door slechts enkele graden bij te sturen in een andere haven kan uitkomen.

Ik richt me tot:

  • Gezinnen, over generaties heen
  • Partners in allerlei vormen
  • Kinderen en jongeren
  • Volwassenen met een individuele vraag


Je kan bij mij terecht rond volgende topics:


Extra expertise ontwikkelde ik rond pleegzorg/adoptie, ASS/autisme, doofheid en slechthorendheid,  ...


Ik ben lid van de beroepsvereniging therapeuten (BVGRS), traumatologen (BIP), EMDR-Belgium en Vlaamse vereniging orthopedagogiek (VVO).

Erkenningsnummer: 15811

Visumnummer: 295410

Vormingen en workshops kunnen op maat voorzien worden rond bovenstaande thema’s, maar ook rond: omgaan met automutilatie, zelfdoding, feedbackvaardigheden, …


Voor meer info of prijsaanvraag klik hier